Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.
Prezesem UKS Anilana został Adam Tondys.
Do Zarządu weszli
Marek Żuk- Wiceprezes
Paweł Piotrowski – Wiceprezes
Piotr Kula – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Adam Jędraszczyk – Przewodniczący
Michał Matyjasik
Michał Świątkiewicz