UKS Anilana otrzymał w 2023 roku dotację celową na dofinansowanie zadania służącego realizacji celu publicznego z zakresu sportu:

  1. Wymiana oświetlenia w hali na energooszczędne;
  2. Dostosowanie obiektu na potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej;